Skip to main content

Veelgestelde vragen

Wat is een coöperatie precies?

Een coöperatie is een rechtsvorm en bestaat uit leden. De coöperatie creëert waarde voor haar leden. De leden hebben inspraak en stemrecht in de keuzes van de coöperatie tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur gaat overeenkomsten aan met en voor haar leden.

Kan iedereen lid worden van de coöperatie?

Ja, iedereen met een bedrijf in Meppel en omgeving die een duurzaam hart toedraagt kan lid worden. Je mag lid worden omdat je je eigen vastgoed of bedrijf wilt verduurzamen en daar hulp bij nodig hebt. Je mag lid worden omdat je met je bedrijf of onderneming diensten aanbiedt op het gebied van duurzaamheid en dus bijdraagt. En je mag ook lid worden wanneer duurzaamheid hoog op je agenda staat. Denk aan de gemeente.

Wat krijg ik allemaal als ik lid word?

  • Basisscan duurzaamheid + Plan van aanpak
  • Energiemeting + monitoring (via slimme meter)
  • Geregeld tussentijdse stand van zaken + advies
  • Gemeenschappelijke begeleiding
  • Mogelijkheid tot begeleiding bij uitvoer (eigen kosten)
  • Mogelijkheid om deel te nemen aan energie opwek trajecten
  • Kennissessies om kennis en ervaringen te delen
  • Meebeslissen over de coöperatie
  • Intrinsiek gemotiveerde partners om te verduurzamen
  • Bordje Verduursaam écht Meppel

Waarom is er voor een coöperatie gekozen?

Omdat we samen meer voor elkaar krijgen dan alleen. Onze wens is dat bedrijven en bedrijfsterreinen in en om Meppel duurzamer worden. Om dit op grotere schaal én efficiënter voor elkaar te krijgen, moeten we met elkaar samenwerken i.p.v. concurreren. In de coöperatie werken we sámen aan de verduurzaming van Meppel en omstreken. Ons eigen, afzonderlijke belang staat altijd op de tweede plek.

Waarom vinden jullie verduurzamen zo belangrijk?

Omdat we jou en onszelf een gezonde werk- en leefomgeving gunnen. Maar vooral ook onze kinderen en kleinkinderen. Als we doorgaan zoals we nu doen, komt dat niet goed. We moéten dus iets doen. En dat vinden niet alleen wij. In 2013 is het Energieakkoord ondertekend door 47 partijen: overheden, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijk organisaties en financiële instellingen. Het doel is de energievoorziening van Nederland duurzamer te maken. Hier moet nog veel voor gebeuren.

Waarom kan deze coöperatie meer voor mij betekenen dan een ‘afzonderlijke’ uitvoerpartner?

Het grootste voordeel van een verduurzamingstraject via deze coöperatie is het feit dat wij de regie pakken over het hele proces. We doen een 0-meting, geven advies over het totaalplaatje en kijken vooral naar het geheel. Dit betekent dat wij partners bij elkaar zoeken en dat we zorgen dat deze partners én afzonderlijke systemen goed met elkaar samenwerken. Daarnaast profiteren we van de gezamenlijke kennis en kunde in de coöperatie. Samen komen we altijd verder.

Waarom moet ik meteen voor 3 jaar lid worden en niet 1?

Verduurzamen is niet eenmalig, maar een voortdurend proces. Je doet mee omdat je aan de slag wilt. Dat hoeft niet allemaal morgen klaar. Bovendien hebben we de tijd nodig om te monitoren. In die periode van 3 jaar verwachten we van je dat je actief bezig gaat met verduurzaming van je bedrijf. Ervaring leert ons dat dit niet in 1 jaar te verwezenlijken is. Door je voor minimaal 3 jaar te binden hebben we samen de tijd.

Moéten werkzaamheden uitgevoerd worden door een van de uitvoerpartners?

Nee, dat is niet verplicht. Wanneer wij advies geven over aanpassingen en je besluit dat inderdaad uit te voeren, mag je zelf beslissen wie dat doet. Dat kan een van onze uitvoerpartners zijn, maar het mag ook iemand buiten de coöperatie zijn.

Ik wil lid worden als uitvoerpartner. Moet ik iets afdragen als ik mag uitvoeren?

Ja, als jij als partner een klus mag uitvoeren voor een mede-lid, draag je 2,5 tot 4% af aan de coöperatie. Hierover maken we vooraf duidelijke afspraken.

Wat gebeurt er met het lidmaatschapsgeld in ‘de pot’?

De coöperatie maakt kosten voor o.a. het runnen van de organisatie, organiseren van evenementen, het monitoren van energiegebruik en het voeren van de jaarlijkse updategesprekken. Deze worden vergoed uit de ledenbijdrage en uit de afdrachten die de uitvoeringspartners doen. Als er in een jaar wat over blijft bepalen de leden wat er met de winst gedaan wordt.

Ik doe mee!