Skip to main content

Toen wij in 2021 VerduurSaam Écht Meppel oprichten met nog 5 ondernemers, hebben we het lang met elkaar gehad over de naam. Namen als Duurzaam Meppel, Energiebesparing Meppel en andere, meer voor de hand liggende namen, zijn de revue gepasseerd.

Ontstaan van VEM

Het was destijds een van de bestuursleden die het woord ‘Echt’ introduceerde in de naam; “Omdat we als ondernemers ‘Echt’ aan het werk gaan met verduurzaming van bestaand vastgoed”. Vervolgens zijn de woorden ‘Verduurzamen’ en ‘Meppel’ toegevoegd aan het geheel. We hadden een naam, totdat we ons wat realiseerden; “We verduurzamen samen, dus we VerduurSamen”. En hiermee was de naam ‘VerduurSaam Écht Meppel’ toch echt geboren.

Samen

Ik begin deze blog met een stukje ontstaansgeschiedenis om te laten zien dat niet alleen het verduurzamen maar ook het ‘samen’ in ons DNA zit. De voorbeelden laten zich ondertussen zien en steeds meer ondernemers plukken de vruchten van het coöperatief met elkaar verduurzamen van het vastgoed.

Toegevoegde waarde van VEM

Maar waar zit deze toegevoegde waarde van het samen doen? Hiervoor één van de sprekende praktijkvoorbeelden: “Een ondernemer meldt zich bij de coöperatie omdat hij zijn bestaande vastgoed wil verduurzamen. De energiekosten liepen de afgelopen jaren flink op en alhoewel deze nu weer dalen wil men deze onzekere factor op de balans toch beter onder controle krijgen en houden. Na de verschillende gesprekken met onze adviseur en het doornemen van het advies is het tijd voor actie. Er moeten onder andere PV panelen op het dak komen. De offertes worden opgevraagd bij coöperatie leden en de plannen worden gemaakt”.

Tot zo ver het standaard proces van verduurzaming. Niets nieuws onder de zon. Advies, offerte en uitvoering. Maar wat voegen wij dan extra toe.

De toegevoegde waarde van VEM is niet alleen het krijgen van een advies, offertes en nazorg. Maar juist het integraal aanvliegen van het proces. Want, kunnen de PV panelen constructief gezien wel op het dak? Is de dakbedekking nog in orde en zijn er verder nog bouwkundige aanpassingen nodig? Dit allemaal kan vergeten worden in een proces maar is zeker niet onbelangrijk. Bij VEM kunnen we in het geheel meedenken. Wij doen het samen en brengen partijen samen. In dit geval was er bijvoorbeeld, na controle van een erkent constructeur, geen constructieve aanpassing nodig. Maar bleek wel dat de toegepaste dakisolatie niet geschikt was voor PV panelen. Dus naast de offerte voor PV zijn er ook offertes uitgebracht voor het aanbrengen van een laag drukvaste isolatie en nieuwe dakbedekking. Een totaalpakket wat we door samenwerking kunnen verzorgen.

Maar ‘samen’ gaat in de wereld van verduurzaming en energiebesparing nog een stap verder. Dit jaar lijken netbeheerders de stap te zetten richting delen van energie over het bestaande net. Je kunt in theorie dan gebruik maken van de stroom welke wordt opgewekt door je buurman en vice versa zonder een extra kabel tussen de twee meterkasten. Een mooie en noodzakelijke ontwikkeling die we in de gaten blijven houden.

Samen kom je verder

Blijkt ook hier het spreekwoord toch weer waar: “Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!”